tarieven & privacy

Tarieven Consulten 2023/2024

 1. Telefonische kennismaking gratis
 2. Consult van 30 minuten  € 38,-

Je krijgt van mij een factuur, binnen 8 dagen te voldoen. Ben je aanvullend verzekerd dan kun je de gewichtsconsulten mogelijk declareren bij jouw zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars vergoeden ook (een deel van ) het consult bij de natuurvoedingskundige. Overleg met je zorgverzekeraar.

Tarieven Kookworkshops 

 • zie agenda www.ellemiekpeek.nl/kookagenda
 • Kookworkshops op maat:  neem contact op voor je (di)eetwensen die we omzetten in een kookworkshop speciaal voor jou of je eigen groepje!

 

Opgestelde Privacy Verklaring voor de AVG | mei 2018
Ellemiek Peek | Praktijk voor persoonlijk natuurvoedingsadvies, gezond gewicht en thema kookworkshops natuurvoeding | Nijenheim 3271 – 3704 AW Zeist | Praktijkadres Wilhelminalaan 51 – Zeist | is verantwoordelijk voor het verwerken van de benodigde persoonsgegevens zoals hieronder opgeschreven.

Ellemiek Peek voert een eenpersoonsbedrijf op het gebied van voedingsadvies. Er is geen aparte functionaris gegevensbescherming. Ellemiek draagt er zelf zorg voor dat er uiterst zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens wordt omgegaan.

Verwerking persoonsgegevens
Ellemiek Peek verlangt de verstrekte persoonsgegevens omdat u en/of uw kind gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

Gewone Persoonsgegevens

 • Gegevens cliënt:
  Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Leeftijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Van de volwassenen en kinderen die aangemeld zijn voor voedingsadvies en/of begeleiding worden gegevens verwerkt die verstrekt zijn aangaande de hulpvraag.
 • Overige persoonsgegevens die u actief deelt voor het ontvangen van een persoonlijk voedingsadvies zoals bijvoorbeeld door het invullen van een inschrijfformulier, voedingsdagboek, in (mail-)correspondentie of telefonisch/ in een persoonlijk consult.
 • Verder worden er aantekeningen van de consulten verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt:

 • Het beoordelen of Ellemiek Peek op uw hulpvraag kan ingaan.
 • Voor het goed uitvoeren van haar werk als natuurvoedingskundige
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig  voor het uitwerken van het voedingsadvies
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals BTW- en belastingaangifte.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Ellemiek Peek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor de opgegeven gegevens. Dit wordt gedaan zodat ouders en kind nog een beroep kunnen doen op vervolgacties. Wanneer clienten dit verzoeken, worden de gegevens verwijderd. Bovenstaande met in acht neming van juridisch geldende wetten en bepalingen die betrekking hebben op het voeren van een voedingsadviespraktijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ellemiek Peek verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor

 • de uitvoering van het advies/de behandeling en dan alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
 • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Ellemiek Peek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Ellemiek Peek een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij beschikt,  naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ellemiekpeek@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek, zoals boven vermeld,  door u is gedaan, vraagt zij  u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Ellemiek Peek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen
Ellemiek Peek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ellemiekpeek@gmail.com